Và câu chuyện X2 thu nhập của tôi chỉ với 1 khách hàng duy nhất.
Quote for lifeĐộng lực là thứ giúp bạn bắt đầu. Nhưng thói quen mới là thứ giúp bạn tiến bước. Jim Rohn
Trước khi bán hàng cho ai đó, bạn phải hiểu rõ họ cần gì.
3
Chỉ mới bước vào cuộc sống của những người làm việc tự do được 02 tháng, nhưng Freelance Copywriter Ngọc Ánh đã đạt được những thành tựu vô cùng đáng…
Một thay đổi nhỏ xíu nhưng giúp bạn giảm sự phiền nhiễu xung quanh hiệu quả
3
Bạn có để ý thấy một số người có khả năng làm việc hiệu suất đến kì lạ không? Họ chẳng cần làm việc thâu đêm hay hy sinh ngày cuối tuần, nhưng họ vẫn có…
Hiệu suất = Hiệu quả + Năng suất + Năng lượng
5
Một vài phút biết ơn mỗi ngày cũng giúp bạn tăng hiệu quả trong công việc đấy!
5
See all

Make Freelance Work For You